Akademik Personel

Ad Soyad : Mehmet Reha ÖZDER
Fakülte : Sosyal Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ünvanı : Dr.Öğr.Üyesi
E-Posta : reha.ozder@amasya.edu.tr
Dahili : 1205
Oda No :

      EĞİTİM

 

   

               1966 yılında Amasya da doğdu.Samsun teknik lisesi Makine bölümünü bitirdi.  

               1989 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdi.

               1992 yılında Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve önleme enstitüsü İŞ SAĞLIĞI VE GÜV. A.B.D. da Yüksek lisans derecesini aldı.

                2001 yılında Gebze yüksek teknoloji enstitüsünde GENEL İŞLETME DOKTORASINI tamamladı

 

 

 

 

              AKADEMİK  VE  MESLEKİ DENEYİM

 

                     

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk  Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik ,Liderlik Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

      7.  İDARİ GÖREVLER

           7.1.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı (1995-1999)

           7.2.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı(2003-2006)

           7.3.Amasya üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve  Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı  (2009-Devam ediyor)

           7.4.Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü( 2011)

           7.5.Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü(2011-2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı ve  ilk mezun  olarak  Prof.Dr.Mehmet Ali Bumin Danışmanlığında, 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2011-14 yılları arasında Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda  A.Ü.S.B.M.Y. da Muhasebe ve Vergi Uyg.Bölüm Başkanlığı, Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk İngiliz Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk İngiliz Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk  Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk  Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk  Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.

 

 

 

 

 

                      

 

İÇİNDEKİLER

 1. ÖZGEÇMİŞ

 

 1. YAYINLAR

2.1.  Master (Yüksek Lisans) Tezi : Prof. Dr. Mehmet Ali Bumin’in tez danışmanlığı yönetiminde Ekran önü çalışma yapan iş görenlerin ergonomik çalışma koşulları ve iş sağlığı üzerine bir araştırma. 1992

2.2. Doktora Tezi : Prof. Dr. Erol Eren’in tez danışmanlığı yönetiminde “Globalleşme sürecinde işletmelerde değişim çabaları ve Türkiye’de ki Ticari Bankalar üzerine bir uygulama” 2001

2.3. Makaleler

2.3.1.   Ankara Ticaret Odası yayını, Ekonomide Ankara Dergisi, Nisan, 1992 Ankara.

2.4. Kitaplar

2.4.1.   Ergonomi, Ankara Ticaret Odası Yay, 1 Nisan 1992

2.5. Ortak Yayınlar

2.5.1. Günümüz İş Ortamında Büro Yön. Ve Sekreterlik 20. Mayıs 2005 Ank. Nobel Yayın Dağıtım. Tic.

2.5.2. SME’S Towirds The Membership of European Union, Bandırma. 2005

2.5.3. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ( Ankara üni. Huk. Fak. ) Yaşam boyu öğrenim ve yönetici asistanlar üzerine etkisi Ekim, 2009 ANKARA

2.5.4. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu; Ortak Marka Stratejisi ve Amasya ( T.C. Amasya Valiliği Yayınları Haziran 2007.

  

 

 1. KATILINAN KONGRE, SEMİNER, SEMPOZYUM

3.1. İstanbul Üni. , Olimpizm ve İnsan konulu seminer ve panel

3.2. Milli Prodül aktive Merkezi I. Verimlilik Kongresi

3.3. TMMOB M. Mühendisleri Odası 2. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

3.4. Protodonti ve İmplantoloji Derneği PİD. VIII. Uluslar arası Bilimsel Kongresi

3.5. T.B.A. Türk  Kültür Derneği, Türk Kültürü Ekonomisi ve Turizm Konulu Konferans (Tarafımdan verilmiştir)

3.6. OMÜ. SEM- KOSGEB Sek. Hiz. İyileştirmesi kur ve semineri (Tarafımdan verilmiştir)

3.7. OMÜMMYO Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.8. AMASYA VALİLİĞİ, M. K. ATATÜRK’ün liderlik ve yöneticilik özelliği (Tarafımdan verilen konferans ve seminer)

3.9. Kız Teknik Okulları Müdür ve Müdür Yardımcıları (Türkiye geneli) Mesleki Eğitimde Gelişmeler konulu Seminer (Tarafımdan verildi)

3.10.                Amasya Valiliği Yeşil ırmak (Yetmiş Beşinci Yıl Üniversitesi.) kurma ve yönlendirme komisyon üyesi, ekonomik ve sosyal rapor düzenleyiciliği

3.11.                11.inci uluslar arası “Avrupa Birliği’ ne Giriş Sürecinde Kobiler, Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu. Mayıs 2005. Bandırma (Bildirili)

3.12.                1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi. Eylül 2005. İstanbul (Bildirili)

            1st Internotianol Vocational and Technical Education Technologies Cengress. 2005

3.13.                3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Eylül, 2005

3.14.                8. Ulusal Pazarlama Kongresi 2002 Erciyes Üniversitesi

3.15.                9. Ulusal Pazarlama Kongresi “Türkiye Avrupa Birliği Pazarlama Dinamikleri. 2004. Ankara

3.16.                Türkiye ve Orta Doğu Amne İdaresi Ensütisi, 3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi 2003. Ankara

3.17.                Hacettepe Üniversitesi,IV Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2005. (:Bildirili)

3.18.                Süleyman Demirel Üniversitesi,Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Nisan 2005

3.19.                Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslar arası katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu (Bildirili)

3.20.                Pamukkale Üniversitesi Ulusal 1. Buldan Sempozyumu (Bildirili)

3.21.                1. Ulusal Amasya sempozyumu (Bildirili)

3.22.                6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik kongresi, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (Bildirili)

3.23.                Panel Katılımcılığı :Yerel Girişimcilerin Rekabet Edebilirlik Düzeylerinin Artırılması (Amasya Üniv-Amasya Genç İş Adamları Derneği 19 Ocak 2009 Amasya).

3.24.                Oturum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği : Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongreleri,

                          8.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 14-16 Ekim 2009

                            7.ci Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 22-24 Ekim 2008 (TÜBİTAK-Karadeniz Teknik Üniversitesi )

       3.25.         İç Kontrol Sistemi Sertifikası 01-04 Mayıs 2009GMD-Afyonkarahisar

       3.26.        1.Uluslararası Göç  ve   Kültür  Sempozyumu  01-03-Aralık -2016  AMASYA(Bildirili)

 

 

 

 

      4.  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       4.1.   İş güvenliği hak ve hukukunun tarihsel gelişimi

       4.2. Örgüt kültürü ve küreselleşen işletmelerde örgüt kültürü üzerine bir araştırma. (Türkiye üzerinde bir çalışma basıma hazır )

       4.3.  2000’li yıllarda stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi politikası

       4.4.   Kriz yönetimi –Değişim yönetimi ve  stratejileri

       4.5.   Simülasyon teknikleri ve işletme üzerine etkileri

       4.6.   Finans yönetimi ve muhasebe denetleme sistemleri

       4.7.   Hastane yönetimi ve son gelişmeler

       4.8.   Turizmde yönetici asistanlar ve büro yönetimi verimliliği

       4.9.   Kobiler,küreselleşme ve sorunları

       4.10   İç Kontrol Sistemi ve Yönetimin Etkinliği

       4.1    Yaşam Boyu Öğrenim

      4.12.  İnovasyon  ve  Girişimcilik  Stratejileri

 

 

      5.   DİĞER YEREL YAYINLAR SOSYAL FAALİYETLER VE GÖREVLER

       5.1.   Objektif bağımsız siyasi gazete ‘’Ergonomi’’

       5.2.   Diyalog bağımsız siyasi gazete ‘’ Ergonomi’’

       5.3.   Teknik bilir kişi ilişkisi raporları Asliye Ceza Mahkemesi Samsun Havza

 

                             Dosya No:           1995/432

                             Dosya No:           1995/134

                               Dosya No:           1995/234

                               Dosya No:           1995/155

                               Dosya No:           1996/11

                               Dosya No:           1996 196

                               Dosya No:           1996 88

                               Dosya No:           1995/118

 

                Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya Nolar; 1997/149, 1995/432, 1995/4333, 1995/425, 1995/434, 1995/426.Cumhuriyet Savcılığı Re’sen Bilirkişilik 1997/158

       5.4.  Yeşilırmak Gazetesi, ‘’Gelişmenin itici gücü Turizm ‘’ Nisan 2005

       5.5.  Mali Müşavirler Odaları Birliği Tarafından Düzenlenen Eğitmenleri Eğitimi Toplantısı 2007-2008-2009 Muhasebe Denetimi ve İç Kontrol Sistemi

 

 

6.KURUL   ÜYELİKLERİ

 

 

 

       6.1.   Amasya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurul Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı 2008-2010

     6.2.        Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Havza Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-1999)Yüksekokul Kurulu Üyeliği(1995-1999)

    6.3 .         Ondokuzmayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksek okulu Yönetim Kurulun Üyeliği-Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.4.          Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu –Yüksekokul Kurulu Üyeliği.

   6.5.         Amasya Üniversitesi  Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.6.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu  Yönetim Kurulu Üyeliği.

   6.7.        Amasya Üniversitesi  Gümüşhacıköy Hasan Duman  Meslek yüksekokulu Yön.Kur.Üye.

   6.8.        Amasya Üniversitesi  Senato Üyeliği  (2011-2014)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                                                            

 

 

 

 

             1966 yılında AMASYA’ da doğdum. Samsun Teknik Lisesi Makina Bölümünü M.E.B. 100. Yıl bursu ile tamamladım. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği bölümünü 1989 yılında ilk dönem mezunu olarak bitirdim. Bir süre özel sektörde görev aldım. Daha sonra Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsünde İş Sağlığı ve İş Güvenliği A.B. Dalında Master (Yüksek Lisans) derecemi bilim uzmanı olarak 1992 yılında tamamladım.

           Gebze  Yüksek  Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Genel İşletme Doktora Programını Prof. Dr. Erol EREN danışmanlığında bitirerek, bankacılık, yönetimde değişim faktörleri, örgüt kültürü, İş sağlığı, ergonomi, verimlilik üzerine çalışmalarda bulundum.

          Master tezim Ankara Ticaret Odası tarafından Türkiye Ekonomi literatürüne katkısından dolayı desteklenerek yayımlanmıştır.

         Ondokuzmayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulunda 5 yıl, Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yıl süre ile İktisadi ve İdari Programlar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.

         Küreselleşme, İşletme Yönetimi, Ergonomi, Yönetimde son teknikler, Liderlik, Turizm ve büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve değişim konularında tebliği, seminer ve çalışmalarım mevcuttur.

         2005 yılında Mali Müşavirlik belgemi aldım. Eğitimcilerin eğitimi seminerlerine katıldım.

        Askerliğimi Ankara da K.K.K.’ da kalite kontrol kısım amiri ve 225. Donem Yedek Subay olarak tamamladım.

        2008 – 2010 Döneminde Amasya M.M. Odası Denetleme Kurul Başkanlığı yaptım, halen Amasya Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliğine ve 2010 yılından beri’ de Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu ve Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Kurucu  Müdürlüğünde bulundum, aynı zamanda Üniversite İç Kontrol Koordinatörlüğü ve komisyon üyeliklerini üstlendim.

       İngilizce bilmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım.