Akademik Personel

Ad Soyad : Şerif BALDIRAN
Fakülte : Sosyal Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Ünvanı : Dr.Öğr.Üyesi
E-Posta : serif.baldiran@amasya.edu.tr
Dahili : 1206
Oda No :


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

İş Adresi :

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLĞİ PROGRAMI

05100 AMASYA

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Uludağ Üniversitesi 

1989

Y. Lisans

İşletme Anabilim Dalı (Turizm İşletmeciliği)

Hacettepe Üniversitesi

1998

Doktora

 Turizm İşletmeciliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

 • Meslek Yüksekokulları Otelcilik Programlarında, Mutfak Tasarımı, Yönetimi, Eğitim Planlaması İlke ve Politikalarının Saptanması ve Model Eğitim Teknik ve Planlaması ve Model Eğitim Teknik ve Planlarının Geliştirilmesi

Tez Danışmanı: Prof Dr. Nüzhet KAHRAMAN

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimine Yönelik Yazılım Geliştirilmesi ve Bir Eğitim Modeli Önerisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Öcal USTA

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Üyesi

Amasya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Amasya

2006-

Öğretim Görevlisi  

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Meslek Yüksekokulu Amasya

1994-2006

Sivil Memur

 Çorum Emniyet Müdürlüğü, Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğü Çorum

1993-1994

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Dergi Editörlüğü: Journal Food and Environment Safety of the Suceava University FOOD ENGINEERING, ROMANYA, 2010, http://www.fia.usv.ro/fiajournal/

Projelerde yaptığı değerlendiricilik görevleri

 • Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı - 2008 (TR0602.03/02), Bağımsız Değerlendirici, 2008
 • İstihdamı Destekleme Hibe Programı – 2010 (TR05IPO 001/PWE), Bağımsız Değerlendirici, 2009
 • Innovation Transferring Projects (Yenilik Transferi), Leonardo da Vinci,  Bağımsız Değerlendirici,2008
 • Innovation Transferring Projects (Yenilik Transferi), Leonardo da Vinci,  Bağımsız Değerlendirici,2009
 • Innovation Transferring Projects (Yenilik Transferi), Leonardo da Vinci,  Bağımsız Değerlendirici, 2010
 • Mobility Projects (Hareketlilik) , Leonardo da Vinci, Bağımsız Değerlendirici,2007
 • Mobility Projects (Hareketlilik), Leonardo da Vinci, Bağımsız Değerlendirici,2009
 • Mobility Projects (Hareketlilik), Leonardo da Vinci, Bağımsız Değerlendirici,2010

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Yök/ Dünya Bankası, II. Endüstriyel Eğitim Projesi Kapsamında Mesleki Geliştirme Programı, The University of Central Lancashire, Preston/ENGLAND, Katılımcı, 1994-1995 (7 ay süreli)

 

 • Avrupa Birliği AIPP- Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) Destek Projesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu Turizm Eğitim Programı Projesi, Proje Hazırlama, 2005

 

 • Avrupa Birliği AIPP- Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) Destek Projesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu Turizm Eğitim Programı Projesi, Proje Koordinatörü, 2005

 

 • Meslek Yüksekokulunda Görevli Öğretim Elemanlarının Avrupa Düzeyinde Sektörel Deneyim Kazanımı isimli ve LLP-LDV-VETPRO-07-TR-1953 Numaralı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi, (Polanya’ya 8 Öğretim Elemanının 2 Hafta süreli Götürülmesi) Proje Koordinatörü, 2007 

 

 • Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  İşsiz Genç Kadınların İstihdam Hedefli Aşçılık ve Pastacılık Eğitimi, Proje Hazırlama, Proje Koordinatörü, 2010 

 

 • Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı, Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  Gençler İçin İstihdama Dayalı Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi”, Proje Hazırlama,  Proje Koordinatörü, 2010 

 

İdari Görevler :

 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı, 2006-2008 (Halen devam etmektedir)
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 (Halen devam etmektedir)
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyesi, 2006-2008 (Halen devam etmektedir)
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, 2010- (Halen devam etmektedir)
 • Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı, 2006-2010
 • Amasya Üniversitesi, Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hazırlama Komisyon Başkanlığı, 2007
 • 2007 Mali Yılı, Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Başkanı, 2008
 • 2007 Mali Yılı, Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği, 2002
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Koordinatörlüğü, 1996-2006
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Danışmanlık, 1994-2006
 • 2002 Mali Yılı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulu, Döner Sermaye İşletmesi, Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği, 2002
 • 18 Nisan 2002 Tarihinde Amasya’da Düzenlenen XIII. Milli Egemenlik Sempozyumunda görevlendirme, 2002

Teşekkürler :

 • 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Emrinde İngilizce Mütercim-Tercüman olarak görevinde gösterdiği başarıdan dolayı verilen takdir ve teşekkür belgesi, DİYARBAKIR, 1992
 • Amasya valiliği Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Personeline “Temizlik Teknikleri ve Hijyen” konulu eğitim verilmesi 23-Ocak 2006 –02 Şubat 2006 dolayı teşekkür belgesi

Aldığı Sertifikalar:

 • Pedagojik Formasyon: Gazi Üniversitesi Meslek Dersleri Öğretmenlik Formasyonu, 1992

Katıldığı Kurslar/Kongreler:

 • İngilizce Dil Kursu: Bilkent Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, 30 Mayıs-17 Ağustos 1994
 • Fidelio Eğitimci Kursu, Mersin Üniversitesi, (5 gün) 1995
 • Turizm Eğitiminde Uygulamaya İlişkin Sorunlar” seminer, Tugev, İstanbul, Dedeman Oteli, 05-06 Haziran 1995
 • Yok./Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Kursu, Mutfak Araç-Gereçleri Eğitim Kursu, Akdeniz Üniversitesi, (5 gün)  1995
 • Yok./Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Kursu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Meslek Yüksekokulu, (5 gün)  1996 (Belgelenecek)
 • 01-15 Eylül 2001, İzmir Efes Oteli Mesleki Eğitim Kursu, Ege Ticaret Odaları Birliği (15 gün) (Belgelenecek)
 • 15-16 Nisan 2004 Tarihleri arasında düzenlenen “I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi” Katılımcı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir-2004 (3 gün)

Kamu/özel Sektör Deneyimi:

 • Ölüdeniz Tatil Köyü, Ölüdeniz Fethiye, Barmen, Garson ve Şef, 1986-1990
 • Askerlik Hizmeti, Yedek Subay, İngilizce Mütercim Tercüman- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü, 1991-1992 (12 ay)
 • İçişleri Bakanlığı, Sivil Memur, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğü, 1993-1994  (13 ay)

Özel Bilgi ve Beceriler:

 • Yazılım Geliştirme:
 1. Amasya Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Otomasyonu
 2. Staj Takip Programı
 3. Ek Ders ve Mesai Bordo Programı
 4. Uygulama Restoran Takip Programı
 5. Ders Programı Hazırlama

Yabancı Dil:

 • İngilizce
 • Almanca (Mesleki)

Bilgisayar :

 • İleri seviyede Ofis programları
 • Visual Basic Programlama Dili
 • SQL
 • Flash

Son 4 yılda verdiği Ön lisans düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Öğretim

Türü

2007-2008

Güz

Turizm Pazarlaması 

2

50+40

  Normal/ikili

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi 

2

45+35

  “

Önbüro Uygulamaları

2

0

50+40

Temizlik Malzemeleri Kullanımı Ve denetimi

2

1

50+40

Dış Ticaret Uygulamaları

2

0

40+40

İlkbahar

Yiyecek –İçecek Maliyet Kontrolü

2

1

45+35

  “

Yiyecek-İçecek Otomasyonu

2

1

45+35

  “

Önbüro Yönetimi

2

1

50+40

Dış Ticaret Muhasebesi

2

0

40+40

2008-2009

Güz

Turizm Pazarlaması 

2

50+40

Normal/ikili

Turizm işletmelerinde Maliyet Analizi 

2

45+35

Önbüro Uygulamaları

2

0

50+40

Temizlik Malzemeleri Kullanımı Ve denetimi

2

1

50+40

Yabancı Dil (Pazarlama)

2

2

40

Normal Öğretim

Bahar

Yiyecek –İçecek Maliyet Kontrolü

2

1

45+35

Normal/ikili

Yiyecek-İçecek Otomasyonu

2

1

45+35

“”

Önbüro Yönetimi

2

1

50+40

Yabancı Dil (Muhasebe)

2

2

40+40

Dış Ticaret Muhasebesi

2

0

40+40

 

2009-2010

Güz

Turizm Pazarlaması 

2

50+40

Normal/ikili

Turizm işletmelerinde Maliyet Analizi 

2

45+35

  “

Önbüro Uygulamaları

2

0

50+40

Temizlik Malzemeleri Kullanımı Ve denetimi

2

1

50+40

Yabancı Dil (Muhasebe)

2

2

40

Normal Öğretim

Bahar

Yiyecek –İçecek Maliyet Kontrolü

2

1

55+30

Normal/ikili

Yiyecek-İçecek Otomasyonu

2

1

45+38

Önbüro Yönetimi

2

1

48+45

Dış Ticaret Muhasebesi

2

0

40+40

Yabancı Dil (Muhasebe)

4

0

45

Normal Öğretim

2010-2011

Güz

Turizm Pazarlaması 

2

49+45

Normal/ikili

Turizm işletmelerinde Maliyet Analizi 

2

50+45

Önbüro Uygulamaları

2

0

44+45

Temizlik Malzemeleri Kullanımı Ve denetimi

2

1

50+43

Mesleki Yabancı Dil (Aşçılık Programı)

2

2

50

Normal Öğretim

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • B1. Şerif BALDIRAN, “Otel İşletmeciliği Eğitiminde Simülasyon Tekniğinin Kullanılması, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi,  05-07 Eylül 2005 İstanbul.
 • B2. Şerif  BALDIRAN, “Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimine Yönelik Yazılım Geliştirilmesi  ve Bir Eğitim Modeli Önerisi/The Software Aplication for Tourism and Hotel Administration Education and an Education Model Proposal”, Çanakkale Onsekiz Mart University ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Anatolia: An İnternational Journal of Tourism and Hotel Hospitality Research. III. Lisans Üstü Turizm Öğrencileri Kongresi/ The Third Graduate Research in Tourism Conference. 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale, Turkiye
 • B3. Şerif BALDIRAN, “European Community Financed Grants and Opportunities of Ussing The Grants in Tourism Education: The Tourism Training Project Sample. Turk- Kazakh International Tourism Confrerence 2006, 25-26 November 2006 Alanya-Turkey
 • B4. Şerif BALDIRAN,”Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin Uygulanabilirliği: Simulasyon Yaklaşımı”        I. Ulsulararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu / First International Symposium on Computer and Insrtructional Technologies. May, 16-18 2007, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Eğitim Fakultesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (Özet kitabında yayınlandı ve Bildiri kitabı basın aşamasında)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • D1: Şerif BALDIRAN, Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimine Yönelik Yazılım Geliştirilmesi ve Bir Eğitim Modeli Önerisi, (Doktora Tez Özeti), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 2 Güz:221 2004

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • E1. Şerif BALDIRAN, “Meslek Yüksekokulları İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Modeli Önerisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005 Burdur, s:217
 • E2.Şerif BALDIRAN, “Avrupa Birliği’nde Turizm istatistiklerinin Oluşturulması ve Türkiye’nin Uyum Çabaları”, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan 2006
 • E3. Şerif BALDIRAN, “Tarihi Dokuya Sahip Şehirlerin Turizm Destinasyonu Olarak Geliştirilmesi ve Amasya’nın İç Turizmde Destinasyon Olma Çalışmaları”, S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006 Eğirdir-Isparta
 • E4. Şerif BALDIRAN,”Meslek Yüksekokulları için İşe Dayalı Yiyecek-İçecek Eğitim Modeli: Amasya Meslek Yüksekokulu Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi III. Aktif Eğitim Kurultayı Kitabı, 3-4 Haziran 2006
 • E5. Şerif BALDIRAN, “Şehirlerin Turizm Destinasyonu Olarak Geliştirilmesinde Turizm Bilincinin önemi: Turizm Destinasyonu Olma Yolunda Amasya”, Amasya Valiliği I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 13-15 Haziran 2007
 • E6. Şerif BALDIRAN ve Turan ARSLAN, “Amasya’nın Turizm Dokusunda Yer alan Mimari Özelliklerin bir Turizm Olgusu Olarak Günümüze Taşınması”, Amasya Valiliği I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 13-15 Haziran 2007

F. Diğer (Seminer/Konferans) :

 • F1: 19 Nisan 2002 tarih ve saat 14’de “Ekoturizm-Dağlar ve Amasya’nın Turizm Potansiyeli konularında İlk ve Ortaöğretim çocuklarına yönelik konferans, Amasya- 2002
 • F2: 06 Haziran 2002 tarihinde saat 10’da “Dağlar ve Çevrenin Gelişime Etkileri “ konusunda konferans, Amasya-2002
 • F3: Şerif BALDIRAN,”Amasya’da Turizmin Gelişmesini Beklerken”, Yeşilırmak Bağımsız Siyasi Gazete, Yıl:18, 19.04.2004, Sayı:2523
 • F4. 07.09.2006 Kültür ve Turizm Şurası Amasya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya
 • F5. Amasya valiliği Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Personeline “Temizlik Teknikleri ve Hijyen” konulu eğitim verilmesi 23-Ocak 2006 –02 Şubat 2006
 • F6. İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Hibe ve Tanıtım, Eğitim Sertifikası, Hibe Faydalanıcıları için proje Yönetimi 13-14 Aralık 2010, Ankara

G. Diğer Yayınlar:

 • G1. Türkiye Turizm Coğrafyası Kitabı, Bölüm Yazarlığı ( Karadeniz Bölgesi), Detay Yayıncılık,2008

 

H. Uluslararası Çalışmalar

 • H1. CEDEFOP (The European Centre of the Development of Vocational Training) Study Visit

 “VET in the Tourism and Hospitality Sector” 14–19 Ekim 2007 Grit/Yunanistan

 • H2. Saimaa University of Aplied Sciences, Unit of Tourism and Hospitality in Imatra, Finlandiya, 26 Nisan 2 Mayıs 2009, Ziyaretci Öğretim Elemanı, Finlandiya
 • H3. Grundtving Workshop: Challenges in Food Safety and Food Quality Control “Şetefan cel Mare” University, Food Engeneering Faculty Suceava, Romania, 17 May-21 May, 2010, Romanya
 • H4. International Training Programme in Regional Development in the Euphrates-Tigris Region TWM ET 2010-2011, Swedish International  Development Cooperation Agency (SIDA), Isveç

 

 

İletişim:

 

Amasya Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

                    AMASYA

Tel: 03582526210

Fax: 03582526211

Mail: serif.baldiran@amasya.edu.tr