Akademik Personel

Ad Soyad : Yusuf Bahadır KESKİN
Fakülte : Sosyal Bilimler MYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Dış Ticaret
Ünvanı : Öğr. Gör.
E-Posta : bahadir.keskin@amasya.edu.tr
Dahili : 1210
Oda No : 306

Uyruğu

: T.C

Doğum Yeri

: Merzifon / Amasya

Doğum Tarihi

: 1985

   

 

İş Deneyimleri:

 

Dış Ticaret Müdürü - (2011-2012) - Concord İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

İhracat Sorumlusu - (2009-2011) - Icon Europe Medya Tanıtım Org. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Eğitim: 

Doktora:           Marmara Üniversitesi

                      Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

                      Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

 

Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

                      Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı 

 

Lisans:            Sakarya Universitesi,

                      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Lise:               Riyadh Uluslararası Türk Okulu (Suudi Arabistan)

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. TURAN İSHAK,KESKİN YUSUF BAHADIR (2017). ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN’E
UYGULANABİRLİĞİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 707-717. (Yayın No:
3960135)
2. TOKTAŞ YILMAZ,KESKİN YUSUF BAHADIR (2017). Reel Efektif Döviz Kuru İle Türkiye’nin
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne Yaptığı İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Analizi.
International Journal Of Academic Value Studies, 3(12), 381-390., Doi:
http://dx.doi.org/10.23929/javs.342 (Yayın No: 3562065)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
TURAN İSHAK,KESKİN YUSUF BAHADIR (2017). ÇEVRELEME POLİTİKASININ ÇİN’E
UYGULANABİRLİĞİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS,
707-717. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4030212)

1. KOÇ MUZAFFER,KESKİN YUSUF BAHADIR (2017). ORTA DOĞU’DA SOSYAL POLİTİKA
UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR MUKAYESE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI
ÖRNEKLERİ. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta doğu Sempozyumu (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3774361)

2.KESKİN YUSUF BAHADIR,TURAN İSHAK (2017). TÜRKİYE’NİN AFRİKA POLİTİKASINDA AK PARTİ
DÖNÜŞÜMÜ SOMALİ ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND
BUSINESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3960534)

3. KESKİN YUSUF BAHADIR,SERBESTOĞLU İBRAHİM (2017). SİYASET - MEZHEP İLİŞKİSİNE DAİR
TEORİK BİR ÇALIŞMA: 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI BAHREYN KRALLIĞI ÖRNEĞİ. 2nd
International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3624614)

4. KESKİN YUSUF BAHADIR,SERBESTOĞLU İBRAHİM (2017). GÖÇ VE ENTEGRASYON: ÇERKES
GÖÇLERİ SURİYELİ GÖÇMENLERE ÖRNEK OLABİLİR Mİ?. 2nd International Symposium on New
Trends in Social and Liberal Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3624609)

2C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
New Trends in Social and Liberal Sciences - 2, Bölüm adı:(SİYASET - MEZHEP İLİŞKİSİNE DAİR
TEORİK BİRÇALIŞMA: 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI BAHREYN KRALLIĞI ÖRNEĞİ)
(2017)., KESKİN YUSUF BAHADIR,SERBESTOĞLU İBRAHİM, Gece Kitaplığı, Editör:Serbestoğlu,
İbrahim Gölen, Zafer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 767, ISBN:978-605-288-134-7,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4029819)

 

Diğer Eğitimler:

  • Evrim Dış Ticaret Paket Yazılım Eğitimi
  • 5. İzmir İktisat Kongres, 
  • Dış Ticaret Eğitim Semineri - İTO - 2012
  • Satın Almacılar İçin Müzakere Teknikleri - İGED - 2012
  • Incoterm 2010 - Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri, Lojistik Maliyet Analizi ve Satış Fiyatı Oluşturma - İstanbul KOSGEB - 2011 
  • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları - KOSGEB - 2011

 

Girdiği Dersler: 

 

Uluslararası Pazarlama

Lojistik

Gümrük İşlemleri

Serbest Bölgeler

İşletme

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği

Dış Ticarette Standardizasyon