Kısmi Zamanlı Çalışmaya Hak Kazanmış Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler:


1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
3- Sağlık Raporu
4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası banka çıktısı) Sadece Hesap
Numarası yeterli değildir.
6- Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci Belgesinde bu durumu
belirten yazı. (Öğrenci belgesinin altına, öğrenci işlerince; disiplin cezası
almamıştır şeklinde paraf atılması da yeterlidir.)
7- E-devlet üzerinden, gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra arama kısmına
“PROVİZYON” arama kısmına tıklanarak müstehaklık bilgisine ulaşılır. Bu
sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.

 Kazanan öğrenciler 15 Kasım 2022 Mesai bitimine kadar evraklarını Öğrenci İşleri (Mehtap Sürücü'ye) teslim edeceklerdir.

Kazan öğrencilerin listesi için tıklayınız