022-2023 Eğitim Öğretim Güz yarıyılında Yüksekokulumuz Programlarına kaydolan ve daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya devam eden öğrencilerimiz Başarılı oldukları derslerden muaf olmak için 05.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir. Ders Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimiz ile ilgili olarak,

➢ Ders muafiyet başvuru formu tıklayınız.

➢ Onaylı Transkript,

➢ Onaylı Ders İçerikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilgili madde gereği kabul edilmez.