2023-2024 BAHAR YARIYILI MAZERET SINAVI BAŞVURULARI

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavlarında mazereti dolayısıyla sınava giremeyip mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki başvuru dilekçesini mazeret durumunu gösteren belge ile birlikte ilgili sınavdan sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde  öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Teslim edilen dilekçeler incelendikten sonra mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi ve mazeret sınav tarihleri Yüksekokulumuzun web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru Dilekçesi