AÇIK LİSE MEZUNİYETİ GECİKTİĞİNDEN BELGELERİNİ TESLİM EDEMEYEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA

Covid 19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Liseleri sınavlarının ertelenmiş olduğu göz önüne alınarak; 2020 YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan, geçici kayıtları yapılan ancak 2020 YKS Kılavuzunda ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına ilişkin belgelerini teslim etme süresi 31 Aralık 2020 tarihi olarak belirlenen adayların, ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri tarafından yapılacak ilk sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ibraz etmeleri, ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtlarının silinmesi hususu 16/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür.

Bu karar doğrultusunda; 2020 YKS ile yüksekokulumuz programlarına kayıt hakkı kazanmış ve geçici kayıtları yapılan Açık Öğretim Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizin ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri tarafından yapılacak ilk sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yükseklokulumuza ibraz etmeleri önemle duyrulur.