“AMASYA’DA DESTİNASYON PAZARLAMA KİMLİĞİ OLARAK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ” KONULU ÇEVRİMİÇİ PANEL DÜZENLENDİ

Amasya Üniversitesi "Akademik Bakış" Panel serisinin birinci ayağı olan "Amasya’da Destinasyon Pazarlama Kimliği Olarak İnanç ve Kültür Turizmi " konulu çevrimiçi panel düzenlendi. Sosyal Bilimler MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Mustafa Daşkın ve Öğr. Gör. Kenan Pala'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kaplan UĞURLU, Antalya Bilim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül BAŞER ve Amasya Müze Müdürlüğü Sanat Tarihçisi ve Arkeolog Muzaffer DOĞANBAŞ katıldı.

Panelde sırasıyla dünyada inanç turizm potansiyeli, Türkiye’nin inanç turizm potansiyeli ve farklı inançları yansıtan değerleri, özellikle İslami değerleri yansıtan birçok tarihi eser ve inanç merkezlerinin varlığı ve bunların turizm arzına dönüştürülmesi, Amasya özelinde inanç turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve inanç ve kültürel miras kapsamında bir pazarlama kimliğinin oluşturulması hususunda stratejiler ortaya konmuştur.

Paneli izlemek için link https://www.youtube.com/watch?v=5YciVjSuVeQ

Panel Resim