ARASINAV (VİZE) MAZERET SINAVI BAŞVURUSU HAKKINDA

Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ara sınav/mazeret sınavını düzenleyen 20. maddesinde yer alan "Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır." ibaresi gereği; 

Sistemde yaşanan problemlerden dolayı vize sınavlarına giremeyen öğrencilerimiz aşağıdaki formu doldurup sosyal.myo@amasya.edu.tr adresine mail atabilir.

 

Son Başvuru Tarihi: 11.12.2020 Cuma

 

Mazeret Sınavı Başvuru Formu