Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri

YÖNETİM ve DİSİPLİN KURULU
Doç.Dr. Cengiz YILDIRIM Yüksekokul Müdürü
Öğr.Gör.Bülent ŞİMŞEKER Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Kenan PALA Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Demet CANSARAN Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi Ergün ŞİMŞEK Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi M.Reha ÖZDER Öğretim Üyesi