1-Yönetim

2-Sekreterlik ve Yazı İşleri

3-Muhasebe, Satın Alma ve Taşınır Kayıt

4-Öğrenci İşleri

5-Teknik Hizmetler

6-Yardımcı Hizmetler