1-Meslek Yüksekokulu Müdürü Görev Tanımı

2-Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

3-Bölüm Başkanı Görev Tanımı

4-Öğretim Üyesi Görev Tanımı

5-Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

6-Akademik Danışman Görev Tanımı

7-Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

8-Şef Görev Tanımı

9-İç Denetçi Görev Tanımı

10-Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

11-Mali İşler Görev Tanımı

12-Taşınır Yetkilisi Görev Tanımı

13-Öğrenci İşleri Görev Tanımı

14-Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

15-Müdür Sekreteri Görev Tanımı

16-Evrak Kayıt, Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

17-Teknisyen Görev Tanımı

18-Tekniker Görev Tanımı

19-Fotokopi Görevlisi Görev Tanımı

20-Büro Personeli Görev Tanımı

21-Kaloriferci Görev Tanımı