Değerli öğrencilerimiz;

Yüksekokulumuz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı “Kısmi Zamanlı Çalışma” başvuruları başlamıştır.
09.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurularak öğrenci işlerine (Mehtap Sürücüye) teslim edilmesi gerekmektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu için Tıklayınız

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

g) Okulumuzun başka burslarından yararlanmamak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 Kısmi Zamanlı Çalışmaya Hak Kazanmış Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler:


1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
3- Sağlık Raporu
4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası banka çıktısı) Sadece Hesap
Numarası yeterli değildir.
6- Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci Belgesinde bu durumu
belirten yazı. (Öğrenci belgesinin altına, öğrenci işlerince; disiplin cezası
almamıştır şeklinde paraf atılması da yeterlidir.)
7- E-devlet üzerinden, gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra arama kısmına
“PROVİZYON” arama kısmına tıklanarak müstehaklık bilgisine ulaşılır. Bu
sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.