Kazasil

      Kısmi Zamanlı Çalışmaya Hak Kazanmış Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
  • Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından da alınabilir)
  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası banka çıktısı) Sadece Hesap Numarası  yeterli değildir.Kendisine ait hesap olacak.
  • Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci Belgesinde bu durumu belirten yazı. (Öğrenci belgesinin altına, öğrenci işlerince; disiplin cezası almamıştır şeklinde paraf atılması da yeterlidir.)
  • E-devlet üzerinden, gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra arama kısmına “PROVİZYON” arama kısmına tıklanarak  müstehaklık bilgisine ulaşılır. Bu sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.

Kazyed