ARASINAV (VİZE) MAZERET SINAVI BAŞVURUSU HAKKINDA

Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Ara sınav/mazeret sınavını düzenleyen 20. maddesinde yer alan "Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır." ibaresi gereği; 

                       Sınav tarihleri Web sayfamızda duyurulacaktır.

Mazereti Kabul Edilen Öğrenciler