Yönetmelik değişikliği sebebi ile tek ders sınavı ve ek sınava girecek öğrencilerimizin dışında olan tüm öğrencilerimize giriş yılına bakılmaksızın ara sınava girme zorunluluğu getirilmiştir.