YÖNETİM ve DİSİPLİN KURULU
Prof. Dr. Mustafa DAŞKIN Yüksekokul Müdürü (V.)
Dr. Öğr. Üyesi Engin YAVUZ Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Kenan PALA Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Demet CANSARAN Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi Şerif BALDIRAN Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi Hilal ŞEKER Öğretim Üyesi