YÖNETİM ve DİSİPLİN KURULU
Doç.Dr. Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ Yüksekokul Müdürü
Öğr.Gör.Erol DÖNEK Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Sinan MERAL Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Demet CANSARAN Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Mustafa DAŞKIN Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi M.Reha ÖZDER Öğretim Üyesi