YÜKSEKOKUL KURULU
Prof. Dr. Mustafa DAŞKIN Yüksekokul Müdürü (V.)
Dr. Öğr. Üyesi Engin YAVUZ Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Kenan PALA Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa DAŞKIN Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Blm.Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Hilal ŞEKER
Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBlm.Bşk.
Doç.Dr. Demet CANSARAN Yönetim ve Organizasyon Blm.Bşk.
Doç.Dr. Demet CANSARAN Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Blm.Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Bahadır KESKİN Dış Ticaret Blm.Bşk.
Doç.Dr. Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ Pazarlama  ve Reklamcılık Blm.Bşk.